top of page
Logo Jad Davids

יד דוידס

Joseph Davids

קרן יד דוידס נקראה על שמו של יוסף צבי דוידס (1896--1960) ונוסדה בינואר 1960 ובכן היא קיימת כבר כמעט 60 שנה.

 

מטרת העמותה הינה מתן סיוע כספי לקשישים בעלי הכנסות נמוכות ומשפחותיהם מקרב קהילת יוצאי הולנד בישראל.

 

מטרת הסיוע הכספי הנה לתת  תמיכה לכיסוי צרכים יומיומיים או להוצאות חד-פעמיות מיוחדות כגון: השתתפות בטיפול שיניים, במכשירי שמיעה, בתרופות  מיוחדות שאינן  כלולות בסל התרופות, ברכישת הליכון, ברכישת משקפיים, וסיוע בשיפוץ דירה להתאמת צרכי הדייר.

נתמכים קבועים מקבלים פעמיים בשנה, בראש השנה ופסח, שי כספית כדי לאפשר להם לעבור  את החג בכבוד. כמו כן נתמכים אלו מקבלים פעם בשנה בחורף תמיכה לחימום הבית.

הנהלת יד דוידס מורכבת מתשעה נציגים מטעם שלושה ארגוני גג, בית יולס, בית יוליאנה, וארגון עולי הולנד.

 

​למעשה כל הקרן מתנהלת על בסיס התנדבותי על מנת להבטיח מינימום הוצאות ניהול. הדו"ח השנתי שנערך  על-ידי משרד רואי חשבון מוכר, מועבר כחוק כל שנה לרשם העמותות הישראלי של ארגונים ללא מטרות רווח.

במה מסייעת יד דודס

Verwarming

חימום בחורף

משקפיים

extra hulp

עזרה נוספת

שי לחג

קלנועית

medische onkosten

הוצאות רפואיות

תמיכה חודשית

tandarts kosten

הוצאות רופא שיניים

bottom of page