top of page

תרומות

 

איך אפשר לעזור ליד דוידס?
 

קיימות מספר דרכים לתרום :

* תרומה חד-פעמית, קבועה או שנתית, ירושה,  מתנה, (שמשמעותן הן סיוע קבוע והן כמזכרת מתמשכת).

 

* ביקור בבזארים החד-שנתיים בבית יוליאנה ובית יולס שהכנסתם למען קרן יד דוידס.

 

* ארגון ערב-התרמה (כדוגמה: הופעה של אומן, קונצרט, שעות הפעלה לילדים)

 

* ציון בני משפחה וחברים בהענקת תעודת הוקרה של יד דוידס באירועים מיוחדים, כמו ימי הולדת עגולים או בכלל, ימי נישואין וכו'

תרומתך הכספית חשובה מאוד להמשך פעילויות כעמותה, אף ניתן לקזז את תרומתך ממס הכנסה.

 

ניתן להעביר תרומות :

 

בנק לאומי סניף 942

מספר חשבון: 215200/95

 הרצליה 4615102

לפקודת : יד דוידס , ת.ד. 5207

davidsfonds60@gmail.com

טל. 054-4333105

bottom of page