top of page

היסטוריה

בשנת 2020 תחגוג "יד דוידס" 60 שנה להיווסדה.

על ההיסטוריה של "קרן יד דוידס" יצא  ב שנת 2010 לאור הספר  (בהולנדית) "Mensenwerk"  שנכתב ע"י חיה ברש בשנת  2010.

מתוך הספר Mensenwerk" "(מאדם לאדם) 

 

"קרן יד דוידס מוכרת גם בשם  יוסף צבי דוידס בע"ם  - הוקמה ב 1960 במטרה לגייס כספים לתמיכה בגמלאים  נזקקים מקרב אוכלוסיית יוצאי הולנד בישראל.

 

בתחילה התגוררו גמלאים אלה אך ורק ב"בית יולס", בית ההורים ליוצאי הולנד שבחיפה. אבל לאחר שהוקם בית הורים שני, ,"בית יוליאנה" שבהרצליה, התרחב מתן התמיכה גם למוסד זה.

 

בעשורים האחרונים חלו שינויים מהותיים במערכת הטיפול בגמלאים, וכיום מרבית הגמלאים מעדיפים להישאר בבתיהם ככל שהדבר מתאפשר.

"יד דוידס" התאימה את עצמה להתפתחות זו, ועיקר התמיכה מופנית כיום לגמלאים שמתגוררים בבתיהם.

 

בעבר היה מדובר בעיקר בניצולי שואה, שנקלעו בערוב ימיהם לבעיות בריאות ולקשיים פיננסיים.

 

למרבה המזל יכלו רבים מהם להישען גם על הפיצויים ששילמה ממשלת הולנד לקורבנות רדיפות הנאצים.

ואולם לאחרונה מתדפקים על דלת הקרן בני הדור הבא, שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה, ושאינם זכאים לפיצויים מהולנד.

בחברה הישראלית בת זמננו, כשליש מבני 65 ומעלה עדיין חיים מתחת לקו העוני. המציאות הזאת, יוצאי הולנד מעדיפים לטפל בכוחות עצמם בגמלאים הנזקקים "שלהם" כעבור 50 שנה, כש "קרן דוידס" זוקפת לזכותה היסטוריה מרתקת של פעילות התנדבותית , מתברר שהקרן עדיין רלוונטית ונחוצה".

 

 

למרבה המזל יכלו רבים מהם להישען גם על הפיצויים ששילמה ממשלת הולנד לקורבנות רדיפות הנאצים.

ואולם לאחרונה מתדפקים על דלת הקרן בני הדור הבא, שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה, ושאינם זכאים לפיצויים מהולנד.

בחברה הישראלית בת זמננו, כשליש מבני 65 ומעלה עדיין חיים מתחת לקו העוני. המציאות הזאת, יוצאי הולנד מעדיפים לטפל בכוחות עצמם בגמלאים הנזקקים "שלהם" כעבור 50 שנה, כש "קרן דוידס" זוקפת לזכותה היסטוריה מרתקת של פעילות התנדבותית , מתברר שהקרן עדיין רלוונטית ונחוצה".

מאדם לאדם
Mensenwerk

"Mensenwerk"

בשנת 2010 יצא לאור הספר (בהולנדית)"Mensenwerk" 

 

בספר מעניין  זה מתוארת ההתפתחות ההיסטורית של הקרן.  בשנת 2013 יצא לאור גם הספר בעברית תחת השם "מאדם לאדם", ותורגם לעברית ע"י רחל ליברמן. המעוניינים בספר יכולים לפנות לקרן.

bottom of page