top of page

חדשות יד דודס

Bazaar 2019

בזאר

נובמבר 2018

הבזר השנתי בבית יוליאנה הביא בשנת 2018 20,000 ש"ח.

bazaar 2018

בזאר

דצמבר 2019

הודות לכם הפך הבזר השנתי בבית יוליאנה גם השנה להצלחה גדולה

bottom of page